ONZE DOELEN

De toekomst vereist dat we niet alleen de hoogste niveaus van veiligheid en prestatiebeleving van John Frieda producten garanderen, maar ook dat onze producten rekening houden met het welzijn van onze maatschappij en onze planeet.

We zetten ons in voor:   

JF_ESG_GOALS_SavePlanet-rev

VEILIG VOOR DE PLANEET

Formules die VEILIG VOOR DE PLANEET zijn, met het laagste niveau van milieu-impact en het hoogste niveau van prestaties.

Wij zetten ons in om jouw favoriete John Frieda producten te ontwikkelen om het hoogste niveau van veiligheid en prestaties te bieden met de laagste negatieve impact op mens, dier en planeet.

sustainable-formulation-mini-icon1

Duurzame Formules Design Visie

Tegen 2025 – streven we ernaar dat al onze producten veilig zijn voor land & water door formules die gemaakt zijn met biologisch afbreekbare ingrediënten en die het waterleven niet schaden.

responsible-ingredient-mini-icon1

Verantwoorde Selectie Van Ingrediënten

Onze visie op duurzaam formuleontwerp vormt de leidraad voor onze ingrediëntenselectie. Wij gebruiken ingrediënten van verantwoorde herkomst die voldoen aan onze normen met betrekking tot natuurlijke systemen, dierenwelzijn, menselijke gezondheid en mensenrechten.

ONDERSTEUNEN VAN ZERO WAIST

Een verpakking die NUL AFVAL ondersteunt, de impact van plastic frontaal aanpakt en innovatie gebruikt om ons gebruik te verminderen.

Voor ons is verpakking meer dan alleen een middel om onze geweldige producten naar u te brengen. Wij zijn er trots op dat wij productverpakkingen leveren die visueel aantrekkelijk zijn, gemakkelijk door de consument te gebruiken zijn en gemaakt zijn met onze planeet in gedachten.

Wat duurzaamheid betreft, is het ons doel om verpakkingen aan te bieden die innovatieve verpakkingsmaterialen, ontwerpen en systemen op de markt brengen die mensen helpen om een ZERO WASTE levensstijl te bereiken. Onze 3 hoofddoelen:

reduce-mini-icon1

Verminderen: Tegen 2025 de hoeveelheid nieuw plastic op basis van fossiele brandstoffen met 30% verminderen ten opzichte van 2017. Tegen 2025 de hoeveelheid gebruikte plastic verpakkingen minimaliseren via innovatieve ontwerpen.

replace-mini-icon1

Vervangen: Tegen 2025 streven naar 50% Post Consumer Recycled Materials in onze plastic verpakkingen en gebruik van houtvezelmaterialen van verantwoorde herkomst.

reuse-mini-icon

Hergebruiken: Tegen 2025 innoveren met nieuwe formaten voor hergebruik en navulling die consumenten helpen hun originele verpakking vele malen opnieuw te gebruiken.

recycle-mini-icon1

Recyclen: Tegen 2025, ernaar streven dat al onze verpakkingen ontworpen zijn voor recyclage. Tegen 2023, het gebruik van zwart plastic uitbannen.

JF_ESG_GOALS_ZeroWaste-rev

JF_ESG_GOALS_CareSociety-rev

ZORG VOOR DE SAMENLEVING

Haarverzorging voor hygiënearmoede

Wij werken samen met de Hygiëne Bank om producten te doneren en zo de armoede op het gebied van hygiëne aan te pakken.

Iedereen verdient het om toegang te hebben tot de basisbehoeften en wij geloven dat armoede op het gebied van hygiëne een probleem is dat we samen kunnen oplossen. Daarom helpen we door donaties aan de Hygiëne Bank om producten te verstrekken aan mensen in het Verenigd Koninkrijk die ze nodig hebben.

Wij weten uit eerste hand welk gevoel van empowerment fris gewassen haar je kan geven. Daarom was de samenwerking met de Hygiëne Bank voor ons vanzelfsprekend, omdat we allebei streven naar sociale verandering en hulp aan mensen in nood. In totaal hebben we 67.000 producten gedoneerd die over het hele Verenigd Koninkrijk zijn verspreid.

RESPECT VOOR DE MIDDELEN

Productie met respect voor middelen, met voortdurende inspanningen om koolstofuitstoot, waterverbruik en afvalproductie te verminderen.

Bij onze productie gaat het om meer en beter doen met minder. Bij elke stap streven wij ernaar respectvol om te gaan met hulpbronnen, met voortdurende inspanningen om koolstofuitstoot, waterverbruik en afvalproductie te verminderen.

Het milieueffect van de productie verminderen is een enorme opgave, omdat niet één productiemodule moet worden veranderd, maar een groot aantal kleine stappen in het proces. Dit houdt ons echter niet tegen - wij evalueren en meten onze impact op de planeet en zoeken naar manieren om overconsumptie en inefficiëntie op het gebied van energie, water en afval tot een minimum te beperken.

Sinds 2022 zijn de fabrieken en kantoren van Kao klimaatneutraal. *

In de afgelopen jaren hebben we een groot aantal maatregelen toegepast om de weg naar klimaatneutrale activiteiten te effenen: Sinds 2014 gebruiken alle fabrieken en kantoren van Kao in EMEA 100% hernieuwbare elektriciteit. Er zijn energiebesparende maatregelen genomen, waardoor het energieverbruik sinds 2010 met 31% is gedaald. Bovendien heeft Kao zijn afvalwatervolume sinds 2016 met meer dan 12% verminderd en is het in 2015 volledig overgeschakeld op papier van duurzame oorsprong (FSC-gecertificeerd). We hebben manieren gevonden om ons waterverbruik te verminderen en hebben nu een vast plan hoe we tegen 2025 de hoeveelheid afval naar stortplaatsen tot nul kunnen reduceren.

JF_ESG_GOALS_RespectResources-rev

* Samen met ClimatePartner hebben wij onze koolstofvoetafdruk berekend, onze koolstofuitstoot waar mogelijk verminderd en alle onvermijdelijke emissies gecompenseerd via internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten uit het projectportfolio van ClimatePartner. Het bereiken van CO2-neutraliteit is geen einddoel, maar een brug naar meer substantiële reducties. Meer weten over CO2-compensatieprojecten? Klik hier
** Elektriciteit is slechts één van de energiebronnen die we gebruiken.

Page Top