De Europese Unie (EU) was de eerste die beperkingen stelde aan dierproeven voor cosmetica en eiste dat alle cosmetica wreedheidvrij zijn. De EU-voorschriften hebben als basis gediend voor andere overheidsverboden over de hele wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Wij volgen de voorschriften van de EU en andere overheidsverboden inzake dierproeven voor cosmetica. De materialen die wij gebruiken kunnen ook onderworpen zijn aan regelgeving buiten de cosmetica-industrie. Soms vereisen deze wetten en voorschriften het testen van materialen buiten de categorie cosmetica.

Wij hanteren twee parallelle benaderingen om dierproeven te vermijden:

De eerste is het aantal vereiste veiligheidstests te verminderen door gebruik te maken van eerder ontwikkelde kennis als basis voor onze veiligheidsevaluatie. Wij vermijden herhaalde tests als er al voldoende historische gegevens zijn om het antwoord zonder de test te weten.

Als de bestaande kennis niet volstaat, geloven wij in het gebruik van alternatieve methoden zonder dieren. Naar onze mening moeten alternatieve methoden officiële testmethoden zijn die wereldwijd kunnen worden gebruikt. Sinds de jaren tachtig werkt ons moederbedrijf Kao actief samen met brancheorganisaties en relevante derden om robuuste alternatieven voor dierproeven te vinden, die met succes als internationale richtlijnen zijn aangenomen. Om het aantal veiligheidsproeven in het algemeen te verminderen, passen wij bestaande gegevens en kennis uit de industrie gericht toe bij de beoordeling van de veiligheid van nieuwe producten. Wij presenteren en publiceren ons werk regelmatig en werken voortdurend samen met anderen om onze kennis te delen en spannende nieuwe wetenschap toe te passen om productveiligheid te garanderen.


Het succes van Kao bij het ontwikkelen van nieuwe alternatieve testmethoden en het verminderen van alle veiligheidstests

Belangrijke mijlpalen op onze reis om dierproeven echt tot het verleden te laten behoren:

Ontwikkeling en globalisering van alternatieve testmethoden

  • De "h-CLAT" alternatieve testmethode, die zich richt op de immuuncelfunctie van de huid, is ontwikkeld door een samenwerking tussen Kao en Shiseido Company Limited - het gezamenlijke onderzoek naar alternatieve methoden voor huidsensibilisatie is gestart in januari 2003 en heeft met succes de uitgewerkte testmethode opgeleverd die in 2015 is aangenomen als wereldwijde standaardrichtlijn (OESO-testrichtlijn nr. 442E). En omdat wij geloven in het delen van wat goed is voor de samenleving, kan de procedure door elk bedrijf worden uitgevoerd.
  • Kao heeft onlangs "EpiSensA" ontwikkeld, een alternatieve testmethode van de volgende generatie die gebruik maakt van een kunstmatig huidmodel. Dit model heeft een structuur die lijkt op die van de menselijke huid. "EpiSensA" heeft een grote toepasbaarheid en voorspelbaarheid, dus we voeren momenteel internationaal samenwerkingsonderzoek uit met als doel de aanvaarding als wereldwijde standaard.
  • Kao heeft een nieuwe alternatieve testmethode voor oogirritaties ontwikkeld op basis van "Short Time Exposure" (STE)-tests waarbij gebruik wordt gemaakt van gekweekte cellen. In juli 2016 is deze test goedgekeurd als wereldwijde standaardrichtlijn (OESO-testrichtlijn nr. 491).

De veiligheid van onze producten is een van onze hoogste prioriteiten. Wij gebruiken geavanceerde evaluatiemethoden om het hoogste veiligheidsniveau van onze grondstoffen en producten te garanderen. Een voordeel van deze methoden is dat het totale aantal veiligheidstests kan worden verminderd.

  • In de vorige eeuw waren er geen dierproefvrije alternatieven beschikbaar. Om de veiligheid te garanderen waren dierproeven soms het enige alternatief. Hoewel het beter zou zijn geweest als de proeven konden worden vermeden, zou het onverantwoord zijn de resultaten buiten beschouwing te laten. De historische gegevens uit de cosmetica- en andere industrieën zijn nog steeds geldig en kunnen worden toegepast om inzicht te krijgen in de veiligheid van nieuwe materialen zonder dat er nieuwe tests moeten worden uitgevoerd, met inbegrip van die waarbij alternatieve methoden worden gebruikt.
  • Computermodellen zijn een krachtig instrument voor de veiligheidsevaluatie. Met behulp van de atoomstructuur van een chemische stof en de tientallen jaren aan toxicologische gegevens kunnen wij een in silico beoordeling uitvoeren die waarschuwt voor mogelijke gevaren zoals allergie of kankerverwekkende werking. Computermodellen zijn relatief goedkoop en gemakkelijk te gebruiken door onze toxicologen en bieden een extra informatie laag over de veiligheid van al onze productingrediënten.
  • Wij gebruiken ook de methode van de drempel van toxicologisch belang, of TTC. Deze methode is vooral nuttig bij de beoordeling van de veiligheid van geurstoffen en andere plantaardige ingrediënten. TTC stelt een blootstellingsniveau, of drempelwaarde, vast waarbij er geen merkbaar risico is voor de menselijke gezondheid. Een typische drempelwaarde is het equivalent van één druppel van een chemische stof in een heel zwembad. U kunt hier meer lezen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31415786/
Onze wetenschappers blijven pionieren met nieuwe proefdiervrije methoden en technologieën en werken hard aan de wereldwijde afschaffing van dierproeven.

Page Top